Інтернет став невід’ємною частиною життя кожної людини. Ми використовуємо його в особистих та робочих цілях. Більшість комунікацій та бізнес транзакцій відбуваються в онлайн середовищі. Втім, часто інтернет-користувачі недостатньо або взагалі не обізнані зі своїми правами та механізмами їх захисту. Поряд з майже необмеженими можливостями Інтернет містить чимало загроз. Навчання онлайн грамотності та виховання освічених інтернет-користувачів є запорукою формування безпечного та інклюзивного інформаційного суспільства.

Відповідно до розробленої Міжнародною спілкою електрозв’язку моделі, в найближчі п’ять років кількість «цифрових аборигенів» (молоді у віці від 15 до 24 років з п’ятьма або більше роками досвіду онлайнової активності) у країнах, що розвиваються (у тому числі, в Україні) збільшиться більше ніж удвічі. Враховуючи зростання кількості осіб, зокрема дітей та молоді, що проводять значний час в Інтернеті, визнаючи Інтернет впливовим фактором соціалізації сучасної людини та середовищем, де можуть як реалізовуватись, так і порушуватись права людини, команда проекту вважає за необхідне підготувати мережу мультиплікаторів з освіти у сфері прав людини в Інтернеті з числа педагогів, молодіжних громадських діячів, розробити доступний онлайн курс з прав людини в Інтернеті, запровадити «гарячу лінію» та юридичну консультацію для захисту прав людини в Інтернеті. Метою проекту є посилення компетентності, знань та навичок інтернет-користувачів в Україні щодо захисту своїх прав.